Đang tải dữ liệu ...
logo
  • Acvipas 50EC

Thành phần: Acetochlor   50%w/w

Qui cách: 450ml

Thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tiền nảy mầm, trừ được nhiều loại cỏ dại gây hại cho ngô, mía.

 

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN