Đang tải dữ liệu ...
logo
  • Chief 520WP

Thành phần:
Fipronil……………………….320g/kg

Chlorfluazuron……………………….200g/kg

Qui cách: 100g

CHIEF 520WP – Tiếp xúc nhanh, lưu dẫn mạnh và thấm sâu nên diệt trừ hiệu quả nhện gié, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy phấn trắng trên lúa; sâu xanh trên nhiều loại cây trồng
CHIEF 520WP – Tác động cộng hưởng giữa 2 hoạt chất Fipronil và Chlorfluazuron cho hiệu quả diệt sâu nhanh và kéo dài.
CHIEF 520WP – Kích thích cây trồng phát triển nhanh hơn.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN