Đang tải dữ liệu ...
logo
  • Dr Plant 350SC

Thành phần:   Azoxytrobin     200g/l
                     Hexaconazole  100g/l
                     Tebuconazole  50g/l

Qui cách: 100ml

Thuốc phòng trừ nấm bệnh phổ rộng, đặc trị nhiều loại nấm bệnh gây hại trên cây trồng như thán thư, bả trầu, thối trái, gỉ sắt, sương mai, mốc sương,...

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN