Đang tải dữ liệu ...
logo
  • Maruka 5EC

Thành phần: Quizalofop-p-Ethyl………….. 5%W/W

Qui cách: 450ml

- Là thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc tác đông hậu nảy mầm , diệt trừ được các loại cỏ hằng niên và đa niên.
- Có hiệu lực trừ cỏ nhanh ( sau 5-7 ngày phun thuốc), khả năng diệt cỏ triệt để.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN